Ik ben een toekomst verkenner (future explorer)

Ik help mensen, organisaties en overheden na te denken over de toekomst.

Toekomstverkenning voor uw organisatie?

Toekomstverkenningen kunnen gebruikt worden om inzicht te krijgen, een conversatie te starten of commitment te creëren. Toekomstverkennen vraagt om creatief denken, een open geest, maar ook een kritische geest. Want hoewel we weten dat we de toekomst niet kunnen voorspellen, heeft iedereen toch een bepaald beeld van hoe de toekomst eruit gaat zien.

Ik geef lezingen aan allerlei doelgroepen over onderwerpen als het maken en gebruiken van toekomstverkenningen, van trendanalyses of scenario’s, over sc-fi of ontwikkelingen op het gebied van bepaalde technologische ontwikkelingen.

Behalve een heel traject kan ik ook een eenmalige workshop begeleiden. Een dergelijke workshops is meestal gerelateerd aan het leren werken met trends of scenario’s of het zoeken naar innovatieve producten of diensten. Het doel van de workshop is om mensen met een open mind naar de toekomst te laten kijken, als gedachtenoefening (what if) en om een gezamenlijk denk- en ontwerp proces te starten.

U kunt natuurlijk een toekomstverkenning of scenario’s laten maken, maar ik kan u ook leren hoe u ze zelf kunt maken. Of hoe u ermee kunt werken.

BLOG

10 Apr 2015

Screenshot 2015-04-10 08.30.40

Van autonome robots tot zilte aardappels

Van 2014-2015 werkte Silke voor Stichting Toekomstbeeld der Techniek aan een toekomstverkenning naar de mogelijke impact van techn

PORTFOLIO

2015

Van autonome robots tot zilte aardappels

Van 2014-2015 werkte Silke voor Stichting Toekomstbeeld der Techniek aan een toekomstverkenning naar de mogelijke impact van techn

PORTFOLIO

2014

NICTIZ: Cursus Toekomstverkennen

Voor NICTIZ,  het Nederlandse expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth, heb ik, vanuit de School voor Toekomstverkenn

PORTFOLIO

2014

STT: Toekomst van de Nederlandse agri&food sector

Voor Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) werk ik sinds juli 2014 aan de toekomstverkenning naar de Nederlandse Agro&F

PORTFOLIO

2014

Toekomstverkenning voor Ministerie SZW

Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkte ik samen met Susan van 't Klooster (Savia) aan een toekomstverke

PORTFOLIO

2014

Senario's voor de SVB Auditdienst

Voor de Auditdienst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werk ik in de periode juni - oktober 2014 aan scenario’s over

PORTFOLIO

2014

Ministerie Buitenlandse Zaken: Cursus Toekomstverkennen

Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken heb ik, vanuit de School voor Toekomstverkenning, een cursus Toekomstverkennen georgani

PORTFOLIO

2014

Horizonscan 2050 STT

  Voor Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) heb ik in het voorjaar van 2014 geassisteerd bij het afronden van het pr

PORTFOLIO

2014

'Roadmapping' voor de SVB

In 2013 werkte ik samen met Susan van ‘t Klooster (Savia)  voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan een toekomstverkenni

PORTFOLIO

2013

FIOD: Trends signaleren, evalueren en toepassen

De FIOD is de opsporingsdienst voor ernstige financieel-economische fraude in Nederland. In november 2013 heb ik een workshop gege

BLOG

27 Nov 2013

3h_patterning_of_hope3

The Three Horizons framework is a model of longer-term change. The framework can be used for theoretical analysis as well as in wo

PORTFOLIO

2013

Masterclass Toekomstverkennen Ruimtevolk Congres

Samen met Hans Peter Benschop (Programmaleider Trendbureau Overijssel) gaf ik op 21 november 2013 een masterclass toekomstverkenne

PORTFOLIO

2013

Sociale Verzekeringsbank 2013-2031

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Samen met Susan van 't Klooster (Savia) w

BLOG

10 Jun 2013

158483125

Een sociaal-cultureel raamwerk voor scenario's

Onlangs heb ik erg enthousiast gebruik gemaakt van raamwerk van de Cultural Theory om scenario’s te maken. Dit raamwerk is zeer geschikt voor complexe maatschappelijke vraagstukken en wordt vaak gebruikt voor scenario's op het gebied van milieu, duurzaamheid en waterbeheer. Het is een goed alternatief voor het assenkruis.

PORTFOLIO

2013

IJsselID: Toekomstige plaatsen van betekenis

Voor het project IjsselID ben ik door HX gevraagd om, samen met Patrick van der Duin, een scenario-analyse uit te voeren, onder de

PORTFOLIO

2013

School voor Toekomstverkenning

In mei 2013 ben ik gestart met de School voor Toekomstverkenning. De School voor Toekomstverkenning biedt een breed aanbod aan v

PORTFOLIO

2013

Dutch Future Society

In februari 2013 ben ik samen met enkele toekomstverkenners gestart met de 'Dutch Future Society'. Ons doel is om een community te

PORTFOLIO

2013

Masterclass Toekomstverkennen in de Praktijk, Min SZW

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert elk jaar een cursus Toekomstverkennen in de Praktijk. In 2011 heb

PORTFOLIO

2013

Futures of Vitality - Medical Delta

In 2013 heb ik, samen met Patrick van der Duin, gewerkt aan een trendanalyse om het concept 'Vitality*' in een breder en toekomstg

PORTFOLIO

2012

Seminar: De Toekomst van Onderwijs

Een van de onderwerpen die aan bod kwamen bij Trendbureau Overijssel in 2012 was de toekomst van onderwijs. Dit in de vorm van een

PORTFOLIO

2012

De toekomst van de Binnenstad

In deze toekomstverkenning zijn we op zoek gegaan (2012) naar welke toekomst de Overijsselse binnensteden staat te wachten. Er kom

PORTFOLIO

2012

Gastcollege scenarioplanning Fontys Lifestyle Studies

Voor de opleiding van International Lifestyle Studies bij Hogeschool Fontys  heb ik in 2012 gastcolleges mogen geven aan eerste

PORTFOLIO

2012

FuturistaBlog

In september 2012 zijn Freija van Duijne en ik samen gestart met het blog Futurista. We schrijven over de toekomst: van toekomstve

PORTFOLIO

2012

Weersverwachtingen Utrecht 2030

Voor de gemeente Utrecht werk ik in 2012 aan 'weersverwachtingen' voor Utrecht in 2030. In workshops werken we aan scenario's en d

BLOG

13 May 2012

92870409

Scenario: De energiezuinige mens

Het tijdschrift 360 publiceerde in april een interview met Matthew Liao, hoogleraar filosofie en bio-ethica aan de New York Univer

PORTFOLIO

2012

Future Vision Océ Printers

Samen met Patrick van der Duin heb ik gewerkt aan een toekomstverkenning voor Océ Research in Venlo. De vraag die we onderzochten

BLOG

28 Apr 2012

157172808

Valkuilen voor toekomstverkenners

Denken over de toekomst en het maken van toekomstverkenningen is geen peuleschil. Dat blijkt wel uit het boek Foresight in Action. De auteurs hebben etnografisch onderzoek gedaan naar hoe toekomstverkenners te werk gaan in de praktijk, met betrekking tot de beleidspraktijk. Het onderzoek vond plaats bij enkele Nederlandse ministeries en planbureaus.

PORTFOLIO

2012

'Stip aan de Horizon' (IPO)

Voor het IPO (Interprovinciaal Overleg) werk ik sinds voorjaar 2012 als projectsecretaris en adviseur aan een toekomstverkenning o

BLOG

21 Jan 2012

78429187

"The 7 fffffff's" die de toekomst van de landbouwsector bepalen

De meeste mensen associëren de landbouwsector met het produceren, bewerken en distribueren van voedsel. De landbouwsector produce

BLOG

16 Jan 2012

Thinkstock

Landbouw: technologische trends

Technologische vernieuwingen maken meer aanbod, schaalvergroting en kostenverlaging mogelijk in de agrosector. Robotisering zou ee

BLOG

07 Jan 2012

78397289

Trends in de landbouwsector

In 2010 heb ik voor Trendbureau Overijssel onderzoek gedaan voor de toekomstverkenning landbouw. De scenario-analyse leverde input

BLOG

17 Dec 2011

vergrijzingplaatje2

Percepties van de vergrijzende samenleving

In het debat over vergrijzing hebben we het continu over 'ouderen' en 'senioren'. Maar de ene bejaarde is de andere niet. Net

PORTFOLIO

2011

Toekomstverkenning Diversiteit

In de toekomstverkenning Diversiteit (2011) draait het om de vragen: Welke feiten en mythen bestaan er rond diversiteit in het pu

PORTFOLIO

2011

Toekomstverkenning Kennis

Trendbureau Overijssel heeft een toekomstverkenning gemaakt naar 'Kennis'. Vragen die we onderzochten zijn: - welke kansen en ris

BLOG

07 Dec 2011

83110092

Silver economy

Wie aan vergrijzing denkt, denkt al snel aan zieke, zwakke en hulpbehoevende senioren. Maar er is ook een grote groep senioren

BLOG

27 Nov 2011

vergrijzingplaatje

Gevolgen van vergrijzing

In een vorige post heb ik uitgeweid over vergrijzing in Nederland. In deze post ga ik in op enkele gevolgen van vergrijzing: